สถิติการสมัคร

Application Statistics.

ห้องเรียน/ประเภท ระดับชั้น ลงทะเบียน อนุมัติผลการสมัคร
สอบคัดเลือก มัธยมศึกษาปีที่ 1 670 598
สอบคัดเลือก (ประเภทความสามารถพิเศษ) มัธยมศึกษาปีที่ 1 25 19
สอบคัดเลือก (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) มัธยมศึกษาปีที่ 4 74 59
สอบคัดเลือก (ประเภทความสามารถพิเศษ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 9