ระบบรับสมัคร

ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ชื่อหลักสูตร/ประเภท รับจำนวน เปิดลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิ์สอบ
รายละเอียด ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 1) โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) 50 คน 12 ก.พ. 2563
ถึง
26 ก.พ. 2563
205/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) 25 คน 12 ก.พ. 2563
ถึง
26 ก.พ. 2563
70/0 คน ลงทะเบียน

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ